El portaveu de Compromís per Castelló ha explicat avui que el seu Grup ha presentat una esmena general per descartar algunes despeses incloses en la proposta de pressupostos del PP que poc tenen a veure amb les necessitats i les preocupacions de la ciutadania i, alhora, per prioritzar els serveis socials.

El portaveu de Compromís per Castelló a l’Ajuntament, Enric Nomdedéu, ha explicat avui que “el pressupost municipal presentat pel PP està molt lluny de la classe de pressupost que ens agradaria a Compromís. Un pressupost que és fruit d’una mala gestió continuada durant anys, d’una manca de previsió i de la nul·la voluntat del PP de donar pes real a la participació ciutadana”.

Enric Nomdedéu ha comentat que “per a Compromís, aquest pressupost no té res a veure en el nostre model de ciutat, ni en la manera que tenim de gestionar recursos públics. Per això no pretenem ser exhaustius amb les esmenes, ja que des del nostre punt de vista el pressupost no té solució possible amb esmenes parcials”.
Amb tot, el regidor de Compromís ha anunciat que “el nostre Grup presenta una esmena global, més amb la voluntat de marcar quines serien les nostres prioritats que no de salvar un pressupost que no és el nostre i del qual no compartim ni el fons ni la forma: un pressupost continuista, incapaç d’il·lusionar ni de servir de revulsiu per a la situació econòmica i social de la nostra ciutat”.
Enric Nomdedéu ha explicat que “en aquesta línia, proposem eliminar algunes places de treball absolutament injustificables, com són els assessors d’informació d’obres i d’informació al ciutadà, dues places amb nomes equívocs perquè, de facto, es tracten de dues places de personal que treballa per a l’equip de govern per designació directa. També plantegem reduir els diners destinats a assistències tècniques externes en matèria d’urbanisme, perquè amb el ritme actual no cal més treball que el dels tècnics municipals”.
També en la línia de racionalització de la despesa pública, el representant de Compromís ha apuntat que “plantegem reduir els diners destinats a comunicació dels òrgans de govern, així en diferents conceptes vinculats a aportacions a l’església catòlica. Entenem que ara és moment d’atendre necessitats bàsiques de la ciutadania, i per això plantegem destinar tots els recursos alliberats en serveis socials”.