Info

La Comissió Executiva Local (CEL) de Compromís per Castelló està formada per les següents persones:

Miguel Ginés (Portaveu)
Belén Bachero (Secretària d’Organització)
Enric Sendra
Anna Àvila
Manel Esteve
Inés Escoí
Jesús Broch