La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat que l’Ajuntament ha de prendre la iniciativa, demanar tota la informació al Ministeri de Defensa i, després, posar-la a disposició de la Generalitat i de la ciutadania.

La portaveu adjunta de Compromís per Castelló a l’Ajuntament, Ali Brancal, ha recordat avui que “hem conegut recentment que en l’entorn de la reserva marina de les Illes Columbretes hi ha un abocador d’armes, que potser va estar en funcionament durant cinquanta anys. D’aquest abocador, clausurat segons les informacions aparegudes en premsa a l’any 1995, només se coneix que està ubicat a prop de les illes; en desconeixem el detall de l’armament dipositat, així com la ubicació exacta i d’altres detalls relatius al material bèlic que s’hi va abocar”.
Ali Brancal ha comentat que “les Illes Columbretes, com a entorn natural privilegiat i remarcable del terme de Castelló, mereix tota la protecció possible, i açò comença per conéixer al detall els possibles riscos potencials que representa aquest abocador d’armes. L’Ajuntament ha de prendre la iniciativa i disposar de tota la informació disponible”.
És per això que el Grup de Compromís per Castelló “hem presentat una moció per tal de sol·licitar al Ministeri de Defensa tota la informació relativa a l’abocador d’armament que hi ha en l’entorn de les Illes Columbretes, incloent-hi ubicació exacta, material que s’hi va abocar, temps durant el qual va estar en funcionament i detall de tots els permisos que va rebre l’abocador”.
En la moció, a més a més, “també es planteja traslladar aquesta informació a la Generalitat i instar-la a que pose en marxa les mesures adients per tal de preservar l’entorn de les Illes Columbretes, així com fer pública tota la informació relativa a aquest abocador a través de la pàgina web municipal”.