• Francesc Mezquita Patuel

    Regidor de l’Àrea d’Educació, Participació Ciutadana i Plurilingüisme i Foment del Valencià.

  • Ignasi Garcia i Felip

    Portaveu – Regidor de l’Àrea de Gestió de Residus i Reciclatge, Atenció Ciutadana, Transparència i Bon Govern

  • Verònica Ruiz Escrig

    Portaveu adjunta – Regidora de l’Àrea de Cultura, Memòria Democràtica, Feminismes i LGTBI.