• Portaveu adjunta – Regidora de l’Àrea de Cultura, Memòria Democràtica, Feminismes i LGTBI.