• Portaveu adjunta del Grup Municipal Compromís a l'Ajuntament de Castelló