• Portaveu – Regidor de l’Àrea de Gestió de Residus i Reciclatge, Atenció Ciutadana, Transparència i Bon Govern