El portaveu de la sectorial socioeducativa de Compromís per Castelló ha denunciat que, malgrat que molts pares i mares han demanat que els seus fills estudien en valencià, des de Conselleria només es defensen els drets lingüístics en el cas del castellà.

El portaveu de la sectorial socioeducativa de Compromís per Castelló, Jordi Tàrrega, ha declarat avui que “amb l’arranjament escolar que ha elaborat Conselleria, s’està agredint directament no només a la nostra llengua, sinó també a la qualitat mateixa de l’ensenyament públic. Defensar el plurilingüisme només s’aconseguirà amb un foment real de la llengua minoritzada, en el nostre cas el valencià, i amb un ensenyament on la llengua vehicular siga el valencià”.
El representant de Compromís ha apuntat que “aquest arranjament incompleix la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià; ha quedat ben clar, segons ha anunciat directament la consellera, que allò que es pretén és defensar els drets lingüístics en el cas del castellà, però no en el cas del valencià”.
Jordi Tàrrega ha comentat que “una vegada tancades les preinscripcions, cal valorar quina és la demanda, que ha estat majoritàriament en valencià. Açò desmunta, també, l’argument de Conselleria relatiu a que allò que es fa és respectar-se el que demanen els pares”.
El portaveu de la sectorial socioeducativa de Compromís ha explicat que “defensem i defensarem, com ho hem fet sempre, un ensenyament públic i de qualitat, i aquesta defensa és indissociable del fet que la llengua vehicular siga el valencià. La millor educació possible per dominar el castellà, el valencià i l’anglés se contempla en les línies en valencià, i aquesta és la realitat pedagògica”.
Finalment, Jordi Tàrrega ha afegit que “des de Compromís recolzem plenament les tancades i mobilitzacions que s’estan duent a terme per tal de defensar el nostre dret a rebre un ensenyament de qualitat que garantisca el domini de la nostra llengua pròpia”.