El Consell continua tirant balons fora en la polèmica sobre les prospeccions en les Columbretes, i evita adoptar cap mesura dins de les seus competències per a evitar danys irreparables en matèria mediambiental o en el sector turístic i pesquer, entre uns altres, àmbits que sí serien de les seues competències.
En una pregunta enregistrada en febrer per part del diputat autonòmic de Compromís, Juan Ponce, se demanaven explicacions sobre aquest extrem i sobre quines mesures pensa adoptar el Consell, dins de les seues competències, per a impedir l’agressió a la fauna que seria la injecció de 259 decibels en el mar.
La resposta que dóna ara per escrit la Consellera Bonig diu que el Consell es contrari als permisos, i que en el seu moment va impugnar els Reials Decrets 1774/2010 1 1175/2010 davant el TS però este va dictar sentència desestimant els recursos.( és a dir, des de 2010 no s’hauria fet res més) , i torna a dir que el procediment el té obert l’Estat, i el Consell sols ha realitzat al·legacions el procés d’avaluació ambiental de cara a la declaració d’impacte que ha d’emetre l’Estat.
Des de Compromís s’advertia el projecte de l’empresa Cairn Energy de prospeccions per a cercar petroli a l’entorn de les Illes Columbretes, i es recordava com aquestes gaudeixen de una ampli ventall de figures de protecció: van ser declarades Parc Natural pel Decret 15/1988, del 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, i reserva marina de 4.400 hectàrees (una de les majors d’Espanya) per Ordre del 19 d’abril de 1990, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Van ser requalificades com a Reserva Natural per Llei 11/1994, del 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana. Així mateix està declarada com: Zona Especialment Protegida d’Importància per al Mediterrani (ZEPIM), Lloc d’Importància Comunitària (LIC), Zona d’especial protecció per a les aus (ZEPA), i microrreserva de flora.
Compromís exposava que el projecte presentat per l’empresa Cairn Energy manca de fonament tècnic, sent un simple compendi de generalitats, estudis propis, sense rigor ni avaluació real de l’impacte que tant la prospecció sísmica com els treballs posteriors, en cas de produir-se, podria donar en sectors estratègics castellonencs com el turisme i la pesca, o el greu impacte mediambiental, i que la prospecció sísmica en 3D suposarà injectar 259 decibels en el mar, la qual provocaria la mort instantània de peixos i crustacis, o danys irreparables en la fauna marina, així com l’efecte de fugida de la pesca, que tardaria anys a revertir-se.
Els riscs de l’extracció de combustibles fòssils hem vist poden ser realment gravíssims, tal com acrediten les desenes de catàstrofes mediambientals que es coneixen a tot el món, mentre sabem que estem davant un model energètic en vies d’esgotament, amb data de caducitat; mentre es permeten aquestes activitats amb gran impacte ambiental, es castiga la producció d’energies renovables.
El Consell, tot i la seua suposada oposició, continua sense tindre un posicionament bel·ligerant i reivindicatiu.