La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat que la pertinença a aquesta xarxa facilitarà el desenvolupament de totes les potencialitats educatives que acull la ciutat, tot incorporant a les polítiques locals els principis de la ciutat educadora.

Ali Brancal, la portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha anunciat avui que “el nostre grup presenta una moció per aquest plenari en la qual instem a formalitzar l’adhesió de Castelló com a membre de la Associació Internacional de Ciutats Educadores”.
La regidora de Compromís ha explicat que “Ciutats Educadores es va iniciar com a moviment l’any 1990 quan un grup de ciutats representades pels seus governs locals va plantejar l’objectiu comú de treballar conjuntament en projectes i activitats per millorar la qualitat de vida dels habitants, a partir de la seua implicació activa en l’ús i l’evolució de la pròpia ciutat. Posteriorment, el 1994 aquest moviment es formalitza com a Associació Internacional en el III Congrés celebrat a Bolonya”.
Per a Ali Brancal “la ciutat educadora no implica només un conjunt d’actuacions relacionades, d’una manera o altre, amb les institucions o edats educatives convencionals. La ciutat educadora és un nou paradigma, un projecte necessàriament compartit, que involucra tots els departaments de les administracions locals, les diverses administracions, i la societat civil. La transversalitat i la coordinació són bàsiques per a donar sentit a les actuacions que incorporen l’educació com un procés que es dóna al llarg de tota la vida”.
La representant de Compromís ha afegit que “entenem que cal un compromís polític en aquest sentit que ha d’assumir, en primer lloc, el govern municipal, com a instància política representativa dels ciutadans i que els és més propera; però aquest compromís ha de ser necessàriament compartit amb la societat civil. Aquest compromís passa per la incorporació de l’educació com a mitjà i com a camí cap a la consecució d’una ciutadania més culta, més solidària i més feliç”.