La portaveu adjunta de Compromís per Castelló ha explicat que l’acord de professorat interí és perjudicial tant per als treballadors com per al propi sistema educatiu.

Ali Brancal, portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat avui que “hem presentat una declaració institucional per tal d’instar la Conselleria d’Educació a negociar de forma immediata -abans de la convocatòria d’oposicions- un nou acord en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació que retorne als criteris d’ordenació de 2010 (els que s’han fet servir des de fa 30 anys) basats en uns criteris d’experiència docent i estabilitat laboral. Demanem també d’instar la Conselleria d’Educació a declarar la nul·litat de la reordenació de les borses d’ocupació pública després de les oposicions de 2013 a causa de l’acord d’interins, retornant-los a la seua posició en la borsa anterior a aquesta reordenació”.
La regidora ha explicat que “l’acord de professorat interí signat per Conselleria i alguns sindicats en abril de 2013, en substitució d’un acord de 2010, està basat en la reordenació de les borses en ocasió d’oposicions, divideix el col·lectiu en diversos grups diferents i ha ocasionat greus perjudicis al professorat interí i al sistema educatiu públic no universitari”.
Ali Brancal ha apuntat com a alguns dels perjudicis que ha causat aquest acord, que “suposa una desregularització de les borses de treball del professorat interí, les quals venien funcionant des dels últims 30 anys i garanteixen la seua estabilitat laboral; mostra un menyspreu vers l’experiència docent; ataca de forma frontal al principi bàsic d’estabilitat laboral; s’aplica amb retroactivitat; i estableix uns criteris de divisió del professorat interí discriminatoris i arbitraris”.
Finalment, Ali Brancal ha afegit que “la tasca que els docents interins duen a terme és indispensable, perquè garanteixen el cobriment de la totalitat de les plantilles, així com de les baixes i permisos, condició sine qua non per a garantir la qualitat de l’ensenyament públic. A més, volem fer palés que darrere de cada un d’aquestos grups i situacions hi ha docents que han prestat els seus serveis quan i on se’ls ha demanat. Persones amb famílies que estan patint les conseqüències de la mala gestió dels recursos públics”.