La portaveu adjunta de Compromís per Castelló ha manifestat la necessitat de regular les aportacions que s’efectuen per a la realització d’activitats d’interés general de competència general, i així guanyar en transparència.

Ali Brancal, portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat avui que “a Castelló es realitzen al llarg de l’any moltes activitats que son patrocinades per empreses o entitats. Quan parlem de “patrocini”, ens referim a les aportacions que efectuen les persones físiques o jurídiques per a la realització d’activitats d’interès general de competència municipal. Les aportacions objecte del patrocini poden consistir en la realització d’obres, prestació de serveis, lliurament de béns o dineràries”.
En aquest sentit, la regidora de Compromís ha apuntat que “el buit legal existent en la regulació dels patrocinis, tot i que constitueixen un ingrés municipal que preveu la Llei 39/1988 d’Hisenda Locals, fa convenient que l’Ajuntament aprove una Ordenança sobre la seua regulació, com han fet moltes altres ciutats”.
Ali Brancal ha apuntat que “de vegades ens costen diners, de vegades cal que actuen diferents serveis municipals, que també tenen un cost. De vegades son patrocinis transparents, de vegades no son tan clares les condicions ni les contrapropostes. Per això entenem que cal centralitzar al màxim la tramitació sense perjudici de l’autonomia pròpia dels organismes autònoms i òrgans institucionals que aquesta corporació té constituïts, ni de les competències que corresponen, segons la llei, a cada òrgan municipal. I cal també evitar que, via patrocini, es puga incórrer en frau legal, especialment en matèria de contractació. S’ha de definir el marc legal dels patrocinis i el seu àmbit de realització”.
Finalment la regidora de Compromís ha afegit que “molts altres ajuntaments ho tenen perfectament regulat, com és el cas d’Alcalá de Henares, Madrid, Requena o Sevilla, entre d’altres. No podem seguir mantenint situacions de poca claredat i que no poden mostrar-se amb transparència”.