Castelló aprova l’ordenança municipal que regula la instal·lació de tanques publicitàries

La normativa municipal incorpora la protecció del patrimoni i del paisatge com a criteris per a la instal·lació d’elements publicitaris.

Castelló renova l’ordenança que regula un sector que ha experiment una profunda transformació en l’última dècada: el de les tanques publicitàries. La nova normativa municipal persegueix ordenar la instal·lació d’aquest tipus d’elements visibles des de la via pública, racionalitzar la seua instal·lació, establir les necessàries garanties urbanístiques i tècniques i incorporar elements com la protecció del patrimoni i del paisatge com a criteris a tenir en compte previs a la seua instal·lació.

L’ordenança permet la instal·lació d’aquest tipus d’elements en sòl urbà (en solars pendents d’edificació, mitgeres, solars en construcció, etcètera), sòl urbanitzable i no urbanitzable subjecte a limitacions, com la necessitat que atenguen a la integració paisatgística i que no tinguen afecció sobre elements històrics, artístics o ecològics.

A més, no es permetrà la instal·lació d’aquest tipus de tanques publicitàries en sòl de domini públic marítim-terrestre; edificis, monuments o jardins protegits; en solars que no reunisquen les condicions de salubritat exigides pel planejament vigent; suspesos sobre la calçada de les vies públiques; impedint o dificultant l’accés a l’interior dels edificis; en el nucli històric tradicional i casc històric tradicional del segle XIX; en temples, edificis, estàtues, monuments, fonts, arbrat, jardins, entre altres dotacions públiques, llevat que s’autoritzen mitjançant concessió administrativa o en edificis amb declaració de ruïna així com en solars o parcel·les que recauen en l’avinguda Ferrandis Salvador, avinguda del Lledó, ronda de circumval·lació, camine La Plana i Fernando el Catòlic.

L’ordenança també especifica qüestions com les limitacions principals, les condicions de neteja, seguretat i muntatge, així com les dimensions permeses i la vigència de les llicències per a les tanques amb anuncis en solars, sòl urbà o mitgeres. Així, s’arreplega que solament es permeten les alineacions en horitzontal respectant diferents distàncies en funció del tipus del sòl en el qual se situen.

Aquesta ordenança substitueix a l’aprovada en 2001, que s’havia vist superada per la realitat del sector publicitari. Les llicències tindran una vigència de tres anys, prorrogable un any més i l’ajuntament podrà realitzar les inspeccions oportunes. Els cartells que manquen de llicència o no s’ajusten a les prescripcions de l’ordenança hauran de ser retirats o legalitzats en un termini d’un any des de l’entrada en vigor.

La normativa entén per cartell de publicitat, la tanca o suport de caràcter estàtic dotat o no de marc, sustentat per monoposte, pals o ancoratges destinats a la col·locació de publicitat comercial. Per motius de seguretat, tampoc s’acceptarà la col·locació de missatges publicitaris que induïsquen a la confusió amb els senyals de tràfic, que el seu contingut siga contrari a la llei, impedisquen la visibilitat o produïsquen enlluernaments.

Arxivat en: Medi Ambient i sostenibilitat, Mobilitat i transport públic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *