El Grup BLOC-Compromís presenta mocions sobre la reforma del Consell Municipal de Cultura, sobre la creació del Consell d’Igualtat, sobre una Ordenança per a la Inspecció Tècnica d’Edificis i sobre la correguda de bous de beneficència, i declaracions sobre la prescripció de deutes de la Generalitat i sobre la posada en valor i visualització de les restes de muralla trobats en les obres del TRAM.

El portaveu del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Enric Nomdedéu, ha informat avui que “presentem mocions relatives a temes culturals, d’igualtat, de patrimoni, de seguretat, de gestió econòmica eficaç i de benestar social”.
Enric Nomdedéu ha recordat que presenten “una proposta de reforma del Consell Municipal de Cultura, per tal de fer-lo obert a les associacions culturals, literàries i artístiques de la ciutat; una per la creació d’un Consell d’Igualtat; una altra per tal que es pose en marxa una Ordenança sobre Inspecció Tècnica d’Edificis, per tal de garantir-ne la seguretat; una per tal de destinar els diners d’entrades per a la correguda de bous de beneficència directament a programes de serveis socials; una per posar en valor i visibilitzar les restes de muralla trobades en les obres de TRAM; i una més per tal d’instar a la Generalitat a que evite que prescriguen els deutes que té contrets en concepte de subvencions i ajuts”.
El portaveu del BLOC-Compromís ha afegit que “el nostre treball es plasma en un seguit de propostes que abasten àmbits diversos, en aspectes que afecten directament la qualitat de vida de la ciutadania i que busquen anar construint una ciutat més participativa, més justa socialment i més rica culturalment, a més d’una administració més eficaç”.

Podeu consultar les mocions i declaracions ací:

Declaració prescripció impagaments

Moció Inspecció Tècnica d’Edificis

Moció diners entrades bous

Declaració muralla

Moció Consell d’Igualtat

Moció Consell Municipal de Cultura