Moció per la creació d’un Consell d’Igualtat

Ali Brancal Mas, com a portaveu adjunta del Grup Municipal BLOC-Compromís, i d’acord amb l’article 83 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de l’Ajuntament de Castelló, proposa l’adopció de la següent:

MOCIÓ

A través del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, l’Ajuntament de Castelló fa declaració de la seua voluntat política per impulsar i crear les condicions adequades per a promocionar la comunicació i la participació ciutadana. Comunicació per la complexitat funcional i el pluralisme cultural de les nostres associacions, i participació per a encertar en la presa de decisions en els assumptes públics que ens afecten a tots i totes.

L’Ajuntament de Castelló porta anys realitzant un important esforç pel que fa a la igualtat efectiva i real. En aquest esforç han participat tant representants de diferents grups polítics, com l’equip de govern, com els diferents treballadors municipal que han impulsat i col·laborat en que l’ajuntament de Castelló siga referent de molts altres.

Aquesta tasca haguera estat impossible sense la participació de les associacions de dones de la ciutat, que des del primer moment han col·laborat, tant en la participació en les activitats municipals com en l’elaboració del primer i el segon Pla d’Igualtat Municipal. Des del BLOC-Compromís entenem que aquesta participació cal també regular-la i donar-li la importància que es mereix. De la mateix manera que existeixen altres Consells Sectorials, considerem important que hi haja un Consell Municipal d’Igualtat que facilite i estimule la participació i l’associacionisme entre les dones, que impulse la coordinació i cooperació.

Gràcies al treball del Servei d’Igualtat d’Oportunitats ja estan creades i demostrades les ganes de treballar de les associacions i està creat el costum de reunir- se, proposar, valorar propostes. No es tractaria de crear un òrgan inexistent. Es tracta de donar-li forma i de valorar orgànicament el treball en igualtat de l’Ajuntament i de les associacions de Castelló. Es tracta, sobre tot, de promoure la participació per encertar en la presa de decisions en els assumptes públics que ens afecten a tots i totes.

En atenció a estes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC- Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

1. Impulsar la creació del Consell Municipal d’Igualtat, tot facilitant la generació dels mecanismes administratius necessaris per a l’aprovació de l’òrgan sectorial participatiu.

Castelló de la Plana, 5 de febrer de 2013.

Ali Brancal Mas
Portaveu adjunta del Grup Municipal del BLOC-Compromís

Arxivat en: Mocions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *