La regidora de Compromís per Castelló, Ali Brancal, ha explicat que en les comissions d’avui han tractat temes relatius a hisenda, a urbanisme, a l’ordenança de platges, a la regulació de la cessió de locals municipals i al centre Soler i Godes.

Ali Brancal, regidora de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, ha explicat avui que “en les comissions informatives d’avui hem demanat quant ha recaptat l’Ajuntament a través de la Fira Alternativa i de la Fira Medieval. I, també, quin cost genera a l’Ajuntament la iluminació de les fires, els punts de venda, neteja, aigua, vigilància”.
Pel que fa als locals municipals, “fa just dos mesos se’ns va dir que el negociat de patrimoni estava elaborant un document amb les bases reguladores per a la concessió de locals a associacions i entitats. Hem preguntat com està el tema, perquè sembla que no avança”.
Ali Brancal ha comentat que “el PP ens ha dit que no saben encara quan s’aprovarà l’ordenança de platges. Ens preocupa que vinga l’estiu i encara no s’haja aprovat o que s’aprove a tota marxa per la proximitat. Cal que l’ordenança servisca per regular bé la utilització de les nostres platges. A més a més, hem demanat una còpia del Pla Anual d’Ocupació de Costes que l’Ajuntament està obligat a presentar a la Direcció General de Costes”.
Pel que fa a Urbanisme, “hem preguntat per la gasolinera que s’instal·larà davant del col·legi Elians. Ens preocupava la proximitat del col·legi i si les entrades i eixides podrien resultar una molèstia. Ens han contestat que té tots els informes favorables i que es fa el seguiment adequat. I sobre el Banc de Terres, volem saber com s’ha fet la difusió, quanta gent s’ha apuntat, i quants terrenys s’han posat a disposició del banc, fins avui”.
Finalment, Ali Brancal ha apuntat també que “hem demanat per quan està prevista la inauguració del parc del Soler i Godes. A més, i també en referència a aquest centre, en el darrer plenari es va anunciar que el solar adjunt al Soler i Godes s’ha cedit a la Conselleria per tal que aquesta amplie la zona de pati. Com que fa un any que ens van dir que s’havia cedit però voler saber la data exacta per tal de demanar agilitat a la Conselleria”.