La regidora de Compromís per Castelló, Ali Brancal, ha explicat que, en la Junta de Portaveus prèvia al plenari, l’equip de govern no ha recolzat la moció sobre l’estalvi d’aigua.

Ali Brancal, regidora de Compromís per Castelló ha anunciat que l’equip de govern no va recolzar, en la Junta de Portaveus d’ahir, la nostra moció que plantejava tota una sèrie de mesures per estalviar i racionalitzar l’ús de l’aigua”.
La representant municipal ha recordat que “actualment, el 73% de l’aigua utilitzada a la ciutat per regar parcs i jardins és aigua potable, del total de 1.641.337 metres quadrats que ocupen els jardins i zones enjardinades de la ciutat. Així doncs, ara mateix el percentatge d’aigua re-utilitzada procedent de la depuradora destinada a reg és del 10% del total, i la quantitat d’aigua procedent dels pous és el 17%”.
Davant d’aquestes dades, la representant municipal ha comentat que “vam proposar fer una planificació amb terminis clars per tal que dins d’aquesta legislatura tots els parcs i jardins públics es reguen amb aigües de segona qualitat, i preferiblement amb la utilització d’aigües residuals generades. Açò òbviament, s’havia de completar amb la continuació dels programes municipals encaminats a l’estalvi d’aigua en el reg dels parcs i jardins públics”.
Altres mesures que proposava Compromís en la seua moció són “elaborar un pla per a instal·lació de tecnologies estalviadores d’aigua als edificis municipals, i així promoure la instal·lació d’aquestes tecnologies en els habitatges de nova construcció; incorporar en els seus programes d’Educació Ambiental accions per estimular l’estalvi d’aigua, potenciant la conscienciació i sensibilització ciutadana, de les indústries i dels usos agrícoles; augmentar el control sobre el reg de les zones verdes privades, per tal d’evitar consums excessius i irracionals; i promoure la coordinació entre les diferents instàncies amb competències en la gestió de l’aigua que operen dins del terme municipal per tal d’establir criteris conjunts d’estalvi d’aigua”.
Finalment, la representant de Compromís ha lamentat que “la diferència de prioritats de l’equip de govern pel que fa a l’estalvi energètic, on sí que s’anuncien mesures actives, i l’estalvi d’aigua, on malgrat alguns avanços estem molt lluny d’allò que seria desitjable”.