El secretari d’organització de Compromís per Castelló, Pepe Cueva, ha exposat avui algunes de les idees extretes el passat cap de setmana en el sopar de propostes sobre agricultura organitzat per la coalició.

El secretari d’organització de Compromís a la ciutat de Castelló, Pepe Cueva, ha exposat avui algunes de les idees extretes el passat cap de setmana en el sopar de propostes sobre agricultura organitzat per la coalició i on es va convidar a un ampli ventall d’experts en aquest sector, des de llauradors fins cooperativistes, enginyers agrònoms, productors, xarxes de consumidors, etc.
D’aquesta reunió es van extraure propostes valuoses, com ara la de potenciar tota la zona periurbana de la ciutat. En l’actualitat en eixes zones hi ha sòl sense cap tipus d’activitat, que pot tractar-se de terrenys destinats en un principi a promocions urbanístiques ara paralitzades per l’actual conjuntura o que han quedat en desús per la falta de rendibilitat econòmica agrícola. Aquests espais tenen un valor incalculable perquè poden ser enteses com el pulmó verd i el jardí que envolta el nucli urbà i, per tant, cal potenciar el seu manteniment i posada en valor a través de mesures actives, com ara un tractament especial a nivell tributari amb rebaixes o exempcions.
Igualment, per evitar la propagació de plagues, brutícia i riscos d’incendis, també es veu interessant promoure l’aplicació d’ordenances que obliguen als propietaris a tindre els horts en un estat òptim. Cal també propiciar experiències d’horts periurbans que podrien cedir-se a tercers a canvi de tindre-hi cura.
Altres de les propostes incidien en promoure el consum i comerç de productes de proximitat, tot seguint l’exemple de municipis com Vila-real on setmanalment hi ha un mercat de productes agrícoles del terme; d’aquesta manera s’incentiva el consum de producció de l’entorn, amb el consegüent estalvi en transport i en la contaminació associada.
Cueva ha remarcat la necessitat d’impulsar des de tots els àmbits polítiques agràries adequades en lloc de polítiques especulatives del sòl. El fet que ara s’estiga elaborant el PGOU representa una oportunitat per tal de treballar en aquesta línia. A més a més, des de Compromís per Castelló impulsarem propostes en aquest sentit a l’Ajuntament i a totes les administracions.