La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat algunes qüestions traslladades a comissions informatives, relacionades amb el Grau i amb temes urbanístics i de planificació sanitària.

Ali Brancal, la portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat avui que “en les darreres comissions de juliol vam traslladar algunes qüestions relatives al Grau, per les quals hem demanat resposta”.
La representant de Compromís ha comentat que “d’una banda, hem rebut nombroses queixes per excés de velocitat en l’Avinguda de Sant Pere. Volem saber si hi ha prevista la instal·lació d’alguna banda sonora o un major control per evitar el perill que comporten aquests excessos”.
Ali Brancal també ha preguntat per “l’ocupació de via pública per part de terrasses diverses del Grau, que semblen fora de tot control. Entenem que ubicar taules i cadires al carrer, especialment en estiu, és una bona via, per als bars i restaurants, de promocionar la seua activitat. Ara bé, cal que aquestes ocupacions de via pública estiguen regulades, per evitar molèsties i també per evitar el greuge comparatiu amb aquells començos que sí que compleixen el que diu l’ordenança”.
Pel que fa a temes d’urbanisme, Ali Brancal ha explicat que “als Fòrums d’Urbanisme se’ns va repartir una documentació sobre les infraestructures de la ciutat. Pel que fa a les infraestructures sanitàries, ja s’ha tancat algun dels centres que allí constaven, com el d’Avinguda Constitució. Hi ha rumors de tancament de més centres. Per açò vam preguntar a l’equip de govern de quantes infraestructures sanitàries es disposa actualment i quines són les previsions per als propers anys”.