La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat que la situació de deixadesa i brutícia de molts solars de Castelló s’agreuja amb la calor de l’estiu, i ha reclamat a l’equip de govern fermesa per fer complir la llei als propietaris.

Ali Brancal, la portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha demanat avui “fermesa per part de l’equip de govern en el tema del tancament i la neteja dels solars buits”.
La regidora de Compromís ha recordat que “la inspecció i la realització subsidiària d’aquesta neteja és potestat de l’Ajuntament. Davant dels reiterats incompliments per part de molts propietaris de les ordres de neteja i tancament dels solars, l’ajuntament pot procedir a netejar d’ofici i cobrar-li després al propietari”.
Ali Brancal ha explicat que “en els casos en que s’ha fet, no es procedeix a recuperar els diners que costa la neteja, al·legant dificultats econòmiques per part dels propietaris. No s’entén com no hi ha cap omissió en l’afany recaptatori d’IBIs, catastres, taxes i impostos encara que el ciutadà estiga a l’atur i no tinga ingressos, i sí es tracta amb més consideració a propietaris d’immensos solars comprats per especular, en molts casos”.
Amb tot, la portaveu adjunta de Compromís per Castelló ha demanat “fermesa en l’exigència de neteja dels solars; exigim l’execució subsidiària en els casos on els propietaris omitisquen les seues obligacions. Cal que es siga implacable en els cobraments pel procediments recaptatoris en via executiva”.