Compromís ha preguntat pel conveni amb el col·legi d’advocats per oferir mediació gratuïta en casos de desnonament, per les activitats de promoció de l’ocupació de la regidoria de joventut, i pel control dels guals de la ciutat.

Ali Brancal, la portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat que “en les comissions d’avui hem demanat l’informe sobre el servei de mediació gratuïta en casos de desnonament en el marc del conveni subscrit amb el col·legi d’avocats: horari, lloc d’atenció, nombre de casos atesos, resultats obtinguts. Entenem que és un servei interessant, per això volem saber com es concreta i quins resultats té”.
La portaveu adjunta de Compromís també ha reclamat “l’informe avaluatiu de la repercussió de les activitats de promoció de l’ocupació de la regidoria de joventut del 2012; cal recordar que el senyor Mulet va afirmar en el plenari que disposava d’una sèrie de dades concretes al respecte, i encara no les coneixem. És una pregunta pendent del maig i reiterada posteriorment, per això no entenem si de veres les activitats de promoció de l’ocupació s’han realitzat i si de veres l’equip de govern disposa de dades concretes, perquè es neguen a facilitar-les”.
En les comissions d’avui, Compromís també ha traslladat “la sol·licitud per tal de conéixer les inspeccions que s’han fet per a detectar quins guals no estan al dia de pagament. Volem saber si es fa algun tipus de control sobre aquests guals, i de quina manera es controla que només figuren les plaques de prohibició d’aparcar en aquells casos en que es paga allò establert”.