Enric Nomdedéu Biosca, com a portaveu del Grup Municipal BLOC-Compromís, d’acord amb l’article 83 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de l’Ajuntament de Castelló, proposa l’adopció de la següent:

MOCIÓ

El pas d’un autobús pel centre del Conjunt Històric Artístic del Parc de Ribalta ha representat, des que es va presentar el projecte, una amenaça per al pulmó verd més emblemàtic de la ciutat de Castelló. Malgrat les mobilitzacions ciutadanes que es van succeir durant anys, i malgrat els informes negatius elaborats per òrgans consultius de la Generalitat Valenciana en matèria cultural, com ara el Consell Valencià de Cultura, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Jaume I i la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el PP no va rectificar i va tirar endavant el projecte. Tampoc no es van tindre en compte les més de 23.000 signatures recollides per la Plataforma SOS Ribalta a favor de la revitalització del parc i en contra d’una intervenció urbanística que representava omplir de formigó un bé patrimonial protegit; precisament, en aquest sentit, cal recordar que el Parc de Ribalta és considerat pels estudiosos -com reflecteix la tesi doctoral de la professora María Teresa Santamaría- el jardí romàntic més significatiu del País Valencià.
Ara, després d’una importantíssima inversió econòmica i de mesos de molèsties als comerços de la zona, ens trobem amb dues sentències del TSJCV, una de juliol de 2012 i una altra de juliol de 2013, que resolen que el parc no pot ser tallat pel pas d’un vehicle rodat com és el TRAM.
Davant d’aquesta circumstància, cal que l’Ajuntament de Castelló treballe per tal d’oferir solucions viables que garantisquen l’acompliment de les sentències alhora que faciliten el pas del TRAM pel centre de la ciutat. Des de Compromís, com des d’altres àmbit socials, com ara associacions de veïns o la Plataforma SOS Ribalta, es va insistit durant anys en la senzillesa i viabilitat d’un recorregut que no travessara el parc. Ara, aquest recorregut ja no és només políticament i patrimonialment preferible, sinó també judicialment necessari. De fet, la Consellera d’Infraestructures i Medi Ambient, en una resposta oferida al Grup Compromís aquest passat setembre, esmenta explícitament aquest traçat alternatiu que respecte la integritat del parc, així com la possible assignació de finançament per tirar-lo avant.

En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

  1. Que els serveis tècnics municipals elaboren un informe que incloga alternatives al traçat del TRAM en el tram que va del Passeig de Morella fins el carrer Saragossa, per tal de complir les dues resolucions cel TSJCV que impedeixen el seu pas per l’interior del Parc de Ribalta.
  2. Traslladar aquest informe a la Generalitat Valenciana, per tal que el tinga en consideració alhora de finalitzar el traçat del TRAM.

Enric Nomdedéu Biosca
Portaveu del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Castelló

Castelló de la Plana, 25 d’octubre de 2013.

rebutjada