El portaveu de la sectorial d’esports de Compromís per Castelló, Enric Porcar, planteja que el Pla Director servisca per potenciar d’una manera global l’ús de la bicicleta a la nostra ciutat, i ha anunciat algunes de les propostes concretes que ha realitzat el seu Grup.

El portaveu de la sectorial d’esports de Compromís per Castelló, Enric Porcar, ha declarat avui que “de cara a l’aprovació d’un Pla Director de la Bicicleta, entenem que cal una idea global del projecte, que propicien la potenciació de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la nostra ciutat. Cal, doncs, mesures de caire urbanístic que facen més fàcil la convivència de la bicicleta amb la resta de mitjans de transport en tots els carrers dels barris: noves intervencions, adequació del viari existent, dotació d’infraestructura ciclista si el vial ho requereix i gestió de la mobilitat motoritzada per augmentar la seguretat i ús, campanyes educatives de foment i promoció de l’ús i combinació modal de la bicicleta amb el transport públic col·lectiu”.
En aquest sentit, i segons Enric Porcar “Compromís ha fet tot un seguit de propostes concretes, que inclouen, per exemple, la connexió per carril bici amb el Desert de les Palmes, així com un pla conjunt amb tots els pobles de la Plana que facilite la comunicació amb el nostre entorn més immediat. De fet, algunes prioritats haurien de ser la connexió entre el Grau i Almassora, així com potenciar les possibilitats que té la marjarleria o l’antiga Via Augusta pel que fa a l’ús de la bicicleta. També entenem molt interessant la senyalització de llocs d’interés, amb temps aproximats i distàncies; i cal, ja, la revisió dels carrils bici en mal estat. A més a més, pensem que s’ha de tindre en compte, i molt, al Patronat d’Esports en totes aquestes qüestions”.
El representant de Compromís ha afegit que “cal aprofitar que estem en el procés d’elaboració del nou PGOU per tal de preveure una jerarquització de les vies per donar prioritat als diferents modes de transport en aquest ordre: primer els vianants, bicicletes, transport públic, distribució de mercaderies, motocicletes i per últim, els turismes. A més a més, entenem que la tendència ha de ser que les bicicletes no circulen per les voreres, i aquesta ordenació només serà possible si es fa d’una manera global en tota la ciutat”.