La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat que en la reunió de demà del Pacte Local el seu Grup demanarà que des de l’Ajuntament s’exigisca al Consell una continuïtat competencial i pressupostària del Pacte.

La portaveu adjunta de Compromís per Castelló a l’Ajuntament, Ali Brancal, ha explicat avui que “el grup Compromís, junta als altres grups de l’oposició i els sindicats representants en el Consorci pel Pacte Local per l’Ocupació, vam enviar a l’alcalde una petició per tal que es convocara una reunió. Aquesta tindrà lloc, per fi, demà divendres. En aquesta reunió farem propostes per a la continuïtat, però calen decisions fermes per a que comptar amb un nou pacte Local per l’Ocupació tinga sentit”.
Ali Brancal ha comentat que “la primera necessitat seria que el PP local demanara al Consell un marc de finançament estable més enllà de l’any pressupostari específic per a entitats locals, on es reconega la competència de l’Ajuntament en matèria d’ocupació. De fet, caldria traure les polítiques d’ocupació de la regidoria de benestar social i implicar la resta de regidories. Es precís dissenyar sistemes d’indicadors clares de l’efectivitat de les accions que des de l’Ajuntament es poden fer i difondre totes les que es facen a la ciutat en matèria d’ocupació”.
Pel que a la possible eliminació del Consorci del Pacte Local per L’Ocupació`, Ali Brancal ha apuntat que “no sembla previsible que s’inicie el procés d’eliminació del Consorci perquè calen uns passos que no s’han donat. Segons els estatuts, la dissolució del Consorci es produirà quan així ho acorden, almenys, la majoria absoluta del nombre legal de membres. La proposta de dissolució la pot formular algun dels seus membres però ha de ser remesa al Consell Rector, que haurà examinar i informar en el termini d’un mes des de la remissió. El dictamen del Consell Rector serà llavors enviat als ens consorciats, els quals hauran, en el termini de tres mesos, comunicar la seua decisió per escrit al Consell Rector. Com que res d’açò ha passat, considerem que la intenció del PP en aquesta reunió és vertaderament analitzar de quina manera s’ha de procedir per tal que continue existint una eina de foment de l’ocupació on hi ha representació del partits polítics, els sindicats i el teixit empresarial de la ciutat”.