El representant de Compromís en el Consell de Districte Centre ha lamentat la falta de transparència global del PP, que aplega al punt de maquillar les xifres a la seua conveniència, per tal d’amagar l’estat real d’alguns serveis i del seu cost.

El representant de Compromís per Castelló en el Consell de Districte Centre, Ignasi Garcia, ha explicat avui que “per part del nostre Grup Municipal demanarem un informe integral sobre el BiciCas, perquè ens preocupa l’ús real del servei, l’estat de les bicicletes i, també, el seu cost real. El PP, com en el tema del TRAM, utilitza les xifres d’ús del servei a la seua conveniència i, per això, volem conéixer les dades reals i els sistemes de control”.
En aquest sentit, Ignasi Garcia ha explicat que “volem saber el nombre de persones amb targeta de BICICAS, així com la quantitat exacta de préstecs i usos. També preguntarem pel cost de manteniment, és a dir la despesa corrent, i per altre costat la inversió que es realitza. I, relacionat amb el tema econòmic, també volem conéixer les subvencions adjudicades al BiciCas, així com la recaptació en taxes dels anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013”.
D’altra banda, el representant de Compromís ha comentat que “es tracta d’una qüestió bàsica de transparència i de control de la gestió municipal. No pot ser que les xifres es facen servir per justificar, sense més, decisions polítiques de vegades més que qüestionables. Volem conéixer les dades a detall per tal de fer un balanç seriós del servei i, així, poder treballar per millorar-lo i adaptar-lo a les demandes de la ciutadania”.