La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha demanat pel conveni per l’edifici dels antics jutjats, pel contracte amb el Club de Golf, pels locals cedits a associacions i per les despeses i ingressos associats al BiciCas.

La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat avui que “en les comissions informatives d’avui hem demanat còpia del protocol d’Intencions signat el 9 de juliol de 2008 entre la Generalitat i l’Ajuntament referent a l’edifici dels antics jutjats. Volem saber a qui li correspon el manteniment, i si aquell protocol encara està vigent, més de sis anys després”.
Ali Brancal ha comentat que “també hem demanat pels termes del contracte entre el Club de Golf i l’Ajuntament, a què es compromet cadascun i per quant de temps. Volem saber quin document de cessió està ara en vigor i quines clàusules dels altres ja no valen, per clarificar la situació actual”.
La regidora de Compromís també ha demanat “el llistat actualitzat de tots els locals arrendats per l’Ajuntament i que actualment ocupen associacions de la ciutat. Entenem que s’ha de regular la concessió a associacions de locals, per tal que quede clar com s’hi accedeix i en quines condicions, i per això volen saber a hores d’ara quins estan cedits”.
Ali Brancal ha afegit que “hem demanat la relació completa d’ingressos i despeses referents al BiciCas, per tal de poder fer una valoració completa del servei”.