La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha celebrat avui que, a proposta de Compromís, la zona de l’Ermitori tindrà una millor gestió.

Ali Brancal, la portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha anunciat avui que “el 26 de setembre de 2006 el Consell va acordar declarar Paratge Natural la zona de l’Ermitori de la Magdalena, per considerar que reunia valors paisatgístics, recreatius i culturals que ho justificaven. Aquesta declaració implica l’establiment d’un règim jurídic de protecció, orientat a protegir la integritat de l’ecosistema naturals. L’acord, publicat en el DOGV de 28 de setembre, inclou una sèrie de decisions, com ara la necessitat de crear un Consell de Participació com a òrgan col·legiat de caràcter consultiu per col·laborar en la gestió i canalització de la participació i en fixava la seua composició”.
La regidora de Compromís ha afegit que “la nostra moció, que s’aprovarà en aquest plenari, demana l’ampliació del Consell de Participació del Paratge Natural de la Magdalena, obrint-lo a la participació d’entitats socials com marca la declaració”.
Ali Brancal ha comentat que “correspon al Consell de Participació de cada espai protegit la col·laboració en la gestió dels espais naturals protegits per la funció assessora i consultiva que tenen. En particular, haurà de ser escoltat per a l’adopció de decisions com pressupostos de gestió, modificació i revisió dels instruments d’ordenació de l’espai natural protegit. Li correspon també valorar les proposta d’actuacions i iniciatives que busquen la consecució dels fins de l’espai natural protegit i incloure els de difusió i informació dels valors de l’espai natural protegit i també els programes de formació i educació ambiental. La moció també demana que s’elabore i es faça públic un Pla d’Ús Públic del Paratge de la Magdalena que continga les determinacions necessàries per a l’ordenació i la gestió de les activitats d’oci i esportives. Com que el paratge acull la Romeria de les canyes, cal comptar amb un bon pla que faça perfectament compatible aquesta tradicional romeria amb la protecció que li cal a un paratge natural. Aquest Pla l’ha d’aprovar l’ajuntament amb informe vinculant de la Conselleria de Medi Ambient. Tot i que la nostra petició era que estiguera enllestit abans de la Magdalena del 2014, per part de la regidoria de medi ambient se’ns ha demanat un termini més llarg per a la seua elaboració. Hem acceptat perquè cal que es realitze bé i, després de 8 anys incomplint l’acord publicat en el DOGV en 2006, no ve d’uns mesos aconseguir una major protecció per a un paratge amb tanta significació per a Castelló. No s’entendria que el PP es preocupara pels signes d’identitat i deixara morir el Paratge de la Magdalena”.