La portaveu adjunta de Compromís per Castelló ha recordat que hi ha qüestions essencials de l’ordenança, com ara l’exhibició de les autoritzacions, que continuen sense aplicar-se.

Ali Brancal, portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha recordat avui que “Compromís ha demanat que es realitze un informe tècnic respecte al nivell d’acompliment de l’ordenança del Mercat del grau”.
La regidora de Compromís ha explicat que “ el procés d’elaboració de l’ordenança va ser llarg i costós. Han estat moltes les demandes d’informació per part del nostre grup, demandes que van evidenciar la manca de normativa i d’organització. Dades com la inexistència de cap sanció feien evident que l’ordenança general de mercats no es complia i tampoc no es feia complir. De fet, qualsevol visitant del Mercat podia comprovar fets com que el 99% dels venedors no exhibien l’autorització, que no es respectava l’espai assignat i que la majoria dels productes no tenien el preu, per destacar alguns dels aspectes més evidents”.
Ali Brancal ha comentat que “les contínues queixes dels venedors que sí que respectaven la normativa ens van fer demanar l’elaboració d’una ordenança específica que aclarira organitzativament el mercat. Esperàvem que l’ordenança fóra la solució definitiva a la deixadesa i descontrol per qual es caracteritzava el mercat del Grau dels divendres. Però molt ens temem que no ha estat així. Les autoritzacions, mecanisme de control essencial per regular les parades, segueixen sense exhibir-se. Ens vam comprometre a fer seguiment de l’acompliment posterior”.
Finalment, la representant de Compromís ha afegit que “de res val una ordenança que regule el Mercat del Grau si el PP no té intenció de fer-la complir”.