El portaveu de Compromís per Castelló ha explicat que la rehabilitació integral del parc de vivendes tindria tres objectius bàsics: augmentar l’eficiència energètica, millorar la seguretat dels habitatges i reactivar l’economia a través del sector de la construcció.

Enric Nomdedéu, portaveu de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat avui que “hem presentat una moció per al plenari de dijous en la qual plantegem l’elaboració d’un Pla Estratègic per la renovació i eficiència energètica d’edificis, que trasllade a la realitat municipal la legislació europea, espanyola i valenciana en la matèria”.
El regidor de Compromís ha apuntat que “allò que plantegem és que aquest Pla assegure un percentatge de rehabilitació anual mínim, a partir de l’any de posada en marxa; permeta avaluar de manera crítica les experiències consolidades i proposar una nova estratègia a mitjà i llarg termini, que active la intervenció en tots els espais de naturalesa urbana; fixe de manera clara els objectius prestacionals de qualitat a assolir (accessibilitat, conservació, etc.) i agilitze econòmicament les intervencions en rehabilitació, mitjançant la implicació d’entitats financeres, administracions, inversors i constructors; oriente les polítiques de rehabilitació i regeneració urbana cap un enfoc integral en el que s’establisquen prioritats d’intervenció i s’incentive l’actualització dels element comuns. Es tractaria, en suma, de primar la regeneració urbana integrada de barris; i considere totes les tipologies d’edificis (públics i privats) i no només els habitatges residencials”.
El portaveu de Compromís a l’Ajuntament ha comentat que “en les comarques de Castelló hi ha més de 215.000 habitatges amb més de 30 anys, dels que 80.000 en tenen més de 50. Segons la directiva europea, cal escometre una rehabilitació energètica que permeta complir entre d’altres amb les limitacions d’emissions de diòxid de carboni; aquesta rehabilitació integral del parc de vivendes tindria tres objectius bàsics: augmentar l’eficiència energètica, millorar la seguretat dels habitatges i reactivar l’economia a través del sector de la construcció”.
Finalment, Enric Nomdedéu ha afegit que “en la nostra moció també demanem que l’equip de govern assumisca el compromís de consignar en els pressupostos municipals una partida anual destinada a programes de rehabilitació, similar a la quantitat recaptada l’exercici anterior per expedients per infraccions de disciplina urbanística”.