Enric Porcar, número 3 de la candidatura municipal de Compromís per Castelló ha anunciat també que “modificarem els criteris i procediments d’escolarització per a fer-los més eficaços, no s’ha de suprimir cap línia en centres públics”.

Enric Porcar, candidat de Compromís per Castelló a les pròximes eleccions municipals ha afirmat hui que “nosaltres promourem i potenciarem la creació d’una xarxa pública d’escoles infantils de 0 a 3 anys perquè tots els xiquets, des del seu naixement, tinguen dret a una escolarització gratuïta i de qualitat i així ajudem també a què les famílies puguen conciliar millor la vida familiar i la laboral”.

Porcar ha afegit que “per a dur-lo a terme, proposem també fer ús d’alguns edificis que actualment estan en desús i que, amb fer-los una xicoteta remodelació estarien llestos per a acollir aquestes noves escoles sense haver de fer una gran inversió per posar el projecte en marxa, com ara l’antiga guarderia del Grau, al costat de l’antic Institut Social de la Marina”.

Per una altra banda, el candidat de Compromís ha volgut donar a conéixer una altra línia del programa electoral: “modificarem els criteris i procediments d’escolarització per a fer-los més eficaços. A Compromís creiem que és inadmissible suprimir cap línia en centres públics mentre n’hi haja als centres concertats”.

D’aquesta manera, “des de Compromís volem garantir l’ensenyament en valencià, fent respectar i perpetuar el nostre patrimoni lingüístic, protegint-lo a més dels continus atacs que rep per part del govern actual, que s’enxarxa en debats estèrils sobre denominacions, tot per no fer ús del valencià i arraconar-lo cada vegada més en l’esfera pública i en l’ús social”, ha argumentat Porcar.

Porcar ha volgut remarcar també que “nosaltres aplicarem la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià en totes les activitats que depenen de l’Ajuntament, fent del valencià llengua vehicular de l’escola matinera, tallers, activitats esportives, menjadors, etc.”.