Després de la reunió d’avui les tres organitzacions han definit més prioritats bàsiques del futur govern, entre les quals el Pla integral de participació ciutadana, la creació d’una xarxa de vivendes socials i la creació d’una butlleta ciutadana que informe dels tributs municipals i en permeta el fraccionament a la carta.

Les delegacions de PSPV, Compromís i Castelló en moviment s’han tornat a reunir avui per seguir avançant en la confecció del programa de govern per a la ciutat de Castelló. En aquest sentit, han marcat més prioritats indefugibles, dins dels eixos de la transparència, la inclusió social i el foment decidit de la participació ciutadana.

Pel que fa a propostes concretes, les tres organitzacions han coincidit en valorar com a prioritària la posada en marxa d’una xarxa de vivendes socials per tal de donar solucions a les situacions d’emergència en aquest sentit; també en l’àmbit del benestar social han acordat engegar un pla de rescat ciutadà que incloga mesures d’ocupació, habitatge i ajudes socials que cobrisquen les situacions de pobresa energètica o dificultats alimentàries.

També s’ha coincidit en la participació ciutadana com a eix vertebrador de l’actuació de l’Ajuntament, amb un Pla integral de participació que potencie els actuals òrgans de participació, que òbriga el plenari als veïns i veïnes i que empodere la ciutadania en la presa de decisions públiques.

I un altre eix essencial, el de la transparècia, comptarà amb mesures concretes com ara l’enviament a cada ciutadà i ciutadana d’una butlleta ciutadana amb la informació sobre en què gasta l’Ajuntament els impostos, així com opcions de fraccionar a la carta els tributs municipals. Respecte als tributs, les tres organitzacions també han coincidit en la importància de reclamar una revisió urgent dels valors cadastrals.

Finalment, les tres organitzacions han acordat tornar a reunir-se demà dilluns, a les 16.30 hores, a la seu de Compromís en el carrer Alcalde Tàrrega 79.