Les tres delegacions han consensuat avui diversos punts clau com ara l’establiment d’un sistema d’alertes de gestió ètica, l’elaboració d’un ordenança de neteja de solars buits, la creació d’un Consell de la Gent Gran, la celebració d’assemblees obertes per donar comptes de la gestió municipal, i la rebaixa d’un 30% de les retribucions de l’alcaldia.
Les delegacions de PSPV, de Castelló en Moviment i Compromís han mantingut aquesta vesprada una reunió de treball en la qual s’ha aplegat a un acord global de programa de govern municipal. Aquest acord inclou la pràctica totalitat de les principals propostes amb què les tres formacions es van presentar a les eleccions.
En aquest sentit, i per destacar algunes qüestions especialment rellevants, les tres delegacions han acordat posar en marxa un sistema d’alertes ètiques, que servisca per garantir el respecte a la conducta ètica dels regidors i regidores, així com establir un canal de comunicació obert per a suggeriments i denúncies d’irregularitats. Pel que fa a la participació ciutadana, que serà un dels pilars bàsics del nou govern, s’impulsaran assemblees obertes on l’equip de govern explique la gestió i on puga, també, ser interpelat per la ciutadania; també s’acompliran els compromisos assumits amb les federacions d’associacions de veïns, que inclouen la creació d’un àrea específica de participació ciutadana, i es posarà en marxa un Consell de la Gent Gran obert i plural.
Altres qüestions acordades avui han estat l’elaboració urgent d’una ordenança de neteja de solars buits, o la reclamació de l’alliberament de peatge de l’AP-7. A més a més, les tres delegacions, i pel que fa a la gestió dels recursos públics, han acordat que les retribucions de l’alcaldia no podran superar en 2,5 vegades el menor salari percebut per un funcionari o funcionària municipal; d’aquesta manera, la rebaixa de la retribució actual de l’alcaldia serà de l’ordre del 30%.
Les persones representants de Castelló en Moviment, Compromís i PSPV s’han emplaçat demà, a les 17.15 hores, en la seu del PSPV, per continuar les converses.