El Govern municipal de Castelló planteja incrementar un mínim del 50% els pressupostos participatius per a l’exercici de 2016. Els grups municipals de PSPV i Compromís presentaran aquest dijous en el ple una esmena a la totalitat a una moció presentada per l’oposició sobre pressupostos participatius. El vicealcalde i portaveu del Govern municipal, Enric Nomdedéu (Compromís), ha justificat la presentació d’aquesta esmena perquè “la moció és molt poc ambiciosa perquè demanava que ens quedàrem igual o milloràrem mínimament els pressupostos participatius”.

Nomdedéu ha argumentat que “aquest és el govern participatiu, el govern que ha dit que anem a fer una aposta clara per la participació de la gent en la vida política i açò vol dir, també i sobretot, que la gent s’empodere i puga triar les inversions que s’han de fer en la ciutat. Per tant, el nostre compromís, i ho assumirem públicament en aprovar-ho en el ple, és d’incrementar com a mínim un 50% els pressupostos participatius en el pròxim exercici”.

El portaveu del Govern municipal ha afegit que aquest compromís públic demostra “la responsabilitat de convertir en realitat allò que hem estat dient. Ara ja són xifres no són solament paraules. La societat, les associacions de veïns, els particulars tindran una fórmula per a triar una part important de les inversions que serà, com a mínim, un 50% més del que havien tingut fins ara”.

L’esmena presentada pels dos grups municipals proposen al ple “recolzar a l’equip de Govern en la seua decisió d’incrementar com a mínim un 50% els pressupostos participatius en l’exercici de 2016”, una mesura en la qual ja està treballant l’equip econòmic de l’Ajuntament de Castelló.

Sense abandonar l’àmbit econòmic, PSPV i Compromís també presentaran una esmena a una altra de les mocions presentades per l’oposició sobre fiscalitat progressiva. Aquesta esmena proposa al ple que adopte l’acord “d’apostar per una fiscalitat progressiva, socialment justa, al servei de la ciutadania i de la dinamització econòmica. Dins del que permet la llei estatal d’Hisendes locals, promourem una fiscalitat progressiva, que introduïsca criteris socials i ambientals mitjançant un sistema de bonificacions”. A més, també es proposa “una fiscalitat que facilite el pagament, i no el cobrament com ara, i que minimitze l’impacte de les actualitzacions de l’IPC” i aposta per “el cobrament exhaustiu de les taxes municipals quan corresponga per a una activitat privada, d’acord al pacte de governabilitat signat pel Govern municipal per al manat 2015-2019”.

Una tercera proposta en matèria econòmica, també presentada en forma d’esmena pels grups de PSPV i Compromís per al seu debat en el ple d’aquest dijous, arreplega donar suport a l’equip de govern “en el compliment del punt 8.6 del programa de govern en la Creació de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i, a través de l’Agència de Desenvolupament Local, recolzar a les noves empreses i a aquelles que generen o conserven l’ocupació, acompanyant i assessorant-les fins a la seua autonomia, amb especial atenció a la gent jove”. Un aspecte també contingut en el pacte de governabilitat per al mandat 2015-2019.