Declaracions Institucionals:

D.I. conjunta dels Grups Compromís, Socialista i Castelló en Moviment sobre l’eliminació de trens que connecten Castelló amb Madrid, Barcelona i Valencia.

D.I. conjunta dels Grups Compromís, Socialista i Castelló en Moviment de recolzament al sector pesquer.

Esmenes a les Mocions d’altres partits:

E. a la totalitat a la moció presentada pel grup municipal Popular respecte a l’elaboració d’un pla de mobilitat urbana sostenible. Amb aquesta esmena, el PP va retirar la seua moció.

E. a la totalitat a la moció presentada pel grup municipal Popular i Ciudadanos respecte a la creació d’un servei de promoció del treball.

E. a la totalitat de la moció presentada pel grup municipal Popular respecte mantindre i incrementar els pressupostos participatius.

E. a la totalitat de la moció presentada pel grup municipal Popular respecte l’impuls d’una política fiscal que estimule la creació del treball.

E. de substitució del segon punt de la part dispositiva de la moció presentada per CeM respecte la gratuïtat del transport públic a persones aturades.