Castelló disposarà d’un pla d’actuació front dels riscos derivats de la celebració de les festes de la Magdalena que permeta coordinar la prevenció i la gestió d’emergències.  Aquest pla servirà de base per a la coordinació d’altres esdeveniments, i s’emmarca en les prioritats del govern municipal perquè la ciutadania té dret gaudir de les festes amb la garantia d’una cobertura per part dels serveis municipals.

Aquest pla, elaborat a través del Servei de Bombers i Protecció Civil, en col·laboració amb la resta d’organismes implicats, farà front a les possibles emergències que es donen durant la celebració de les festes.  La planificació permet identificar correctament els riscos presents a cada moment de les celebracions, minimitzar-los i, en cas que es produisca una emergència, que garantisca una resposta coordinada, eficaç i segura.

Les situacions de risc poden englobar-se en tres escenaris: la celebració d’espectacles pirotècnics de gran envergadura, la celebració d’actes amb gran afluència de públic i la celebració d’actes amb menor afluència de públic i les celebracions ordinàries durant les Festes en la via pública i locals privats.  La planificació en resposta a emergències en actes públics durant les festes de la Magdalena es realitza amb la definició de dos procediments principals, que estan integrats en el present Pla d’Actuació Municipal.