Ali Brancal va tancar la segona edició de ‘l’Escola d’Igualtat’, acte en el qual es van lliurar els títols a les 35 persones assistents.  ‘L’Escola d’Igualtat’ és un programa formatiu, de 20 hores de durada i gratuït, que imparteix el personal tècnic del Servei d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes de l’Ajuntament de Castelló (SIO).

Com explica Ali, el projecte “tracta d’oferir a la ciutadania formació en igualtat d’oportunitats i violència de gènere i també generar un espai en el qual analitzar i debatre sobre aquestes qüestions.  Com a regidora és molt satisfactori comprovar com els programes que realitzem són tan ben rebuts per la ciutadania.  Així, el pròxim any tornarà a realitzar-se una edició de l’Escola d’Igualtat”.

El temari abordat en aquesta edició ha tractat, durant la primera sessió, conceptes bàsics com el patriarcat, sexe i gènere, rols i estereotips, socialització de gènere, igualtat formal i real d’oportunitats en dones i homes, discriminació per raó de sexe i gènere, bretxa de gènere, perspectiva de gènere, accions positives o ‘mainstreaming’.

D’altra banda, l’anàlisi de l’educació en els col·legis, llibres de text i elecció d’estudis segons el gènere van ser els temes que van vertebrar la segona sessió, mentre que la tercera classe es va dedicar de forma íntegra a l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista.  Durant la quarta sessió es va analitzar com dones i homes usem el temps de forma desigual i les conseqüències que provoca aquest fet en la vida d’uns i unes altres.  La salut de les dones es va abordar la cinquena sessió.  La sisena i la setena van ser per a la violència de gènere i l’última va tractar sobre com incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d’entitats socials.

L’alumnat participant va mostrar la seua satisfacció amb el curs i també el seu interès a participar en futures activitats de sensibilització sobre la violència de gènere que es realitzen des del Servei d’Igualtat.