L’impuls del govern a les polítiques socials es constata també en l’augment d’ajudes i en el temps de resposta en la concessió d’ajudes d’emergència social, especialment en matèria de lloguer d’habitatges.  Fins al 24 de maig s’han resolt un 50% més de casos que en el mateix període de 2015, passant dels 243.670 euros entre gener i maig de 2015 en ajudes per a lloguer als 374.190 d’enguany.  I en nombre de sol·licituds aprovades, s’han aconseguit les 913, front de les 606 de l’any 2015.  L’augment del pressupost i la dedicació de més personal administratiu s’ha fet notar al resoldre els expedients que beneficien directament a les famílies que pitjor ho estan passant.

Les prestacions per l’ús d’habitatge inclouen, a més del lloguer, el pla de lluita contra la pobresa energètica amb línies destinades a facilitar el pagament de l’aigua, l’electricitat i el gas.  Es va apostar per signar convenis amb les empreses subministradores de serveis bàsics per a alleujar la situació que travessen moltes famílies en la nostra ciutat i quasi 200 famílies beneficiades entre gener i maig de 2016.