Aquestes beques no les concedeix la Generalitat, la Conselleria d’Educació dóna un complement econòmic a aquelles persones que ja tenen la beca concedida.

Fins ara, totes les Erasmus es concedien una vegada retornats de la seua estada. Per això al pressupost del 2016 duplicant l’import global, ho fèiem per pagar les beques del curs 2015/16. Davant les lògiques reivindicacions dels estudiants de poder saber la quantia de la beca abans d’anar-se’n, hem decidit fer la convocatòria conjunta de les beques del curs 15/16 i del 16/17. És per això que farem una modificació pressupostària que amplie la quantia fins a 1’2 milions, cobrint per primera vegada dos cursos acadèmics en un mateix pressupost i duplicant al mateix temps la quantitat destinada a cada curs.

I AMB AIXÒ HEM ACOMPLERT AMB DOS OBJECTIUS D’UNA: DOBLAR EL PRESSUPOST DE LES ERASMUS I AVANÇAR ALS ESTUDIANTS DEL CURS 2016- 2017 LA CONVOCATÒRIA.

Novetats del complement de les beques que ha impulsat aquest govern:

–Tant per al passat curs 2015-2016, com per al pròxim curs 2016-2017 hem doblat la dotació complementària a les beques Erasmus. De 300.000 a 600.000 euros per a cada curs. 600.000 per als estudiants que han fet l’Erasmus durant el curs 2015-2016 i 600.000 per als que aniran d’Erasmus el pròxim curs.

–Tant les Erasmus que dóna el Ministeri com les que dóna la Comissió Europea són lineals: café para todos i massa sovint serveixen per a poc ja que la quantitat mai és suficient per a ningú, però uns ho poden assumir i altres encara que estiguen becats, no.

–Per tant, amb els recursos amb els quals comptem nosaltres optimitzem al màxim i la decisió ha estat garantir que qui econòmicament no s’ho pot permetre de cap de les maneres estudiar uns mesos a universitats de Londres o Paris, per exemple, ho puguen fer de forma efectiva.

–Com que hem apujat considerablement les aportacions a cada estudiant seran menys estudiants universitaris els qui tinguen aquest complement, però seran els que efectivament més ho necessiten i amb uns imports que els permetran realment l’estada a l’estranger, no com passava actualment.

–Els universitaris valencians que tinguen el complement Erasmus de la Generalitat seran els econòmicament més beneficiats i amb majors garanties tindran la beca Erasmus a tot l’Estat.

–D’aquesta manera: Si l’antic govern valencià donava un mínim de 60 euros al mes per als Erasmus.

>Amb la nova resolució hem fet efectiu que eixe mínim siga de 150 i el màxim de 300 al mes. Equiparem l’ajuda a la que dóna la Comissió Europea. És més donem més diners que els que dóna el Ministeri que és un màxim de 200 euros al mes.

>L’ajuda també variarà en funció del país d’estada. Per tant: més recursos per als estudiants que van a països amb major nivell de vida.

>>Grup 1 ( Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia): 300 € mensuals

>>Grup 2: (Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca, Turquia) 250 € mensuals.

>>Grup 3: (Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania): 150€ mensuals.

PERÒ NO NOMÉS AIXÒ. TANT LA COMISSIÓ EUROPEA COM EL MINISTERI ATORGUEN AJUDES ERASMUS PER A COBRIR 5 MESOS D’ESTADA MENTRE QUE LES NOSTRES COMPLEMENTARIES DE L’ERASMUS COBREIXEN FINS ALS 9 MESOS D’ESTADA.

ÉS PER AIXÒ QUE UN ESTUDIANT ERASMUS VALENCIÀ QUE TÉ EL COMPLEMENT DE LA GENERALITAT COMPTARÀ AMB UN MÀXIM DE 2.700 EUROS PER LA NOSTRA PART + 1.500 EUROS MÀXIMS SI TÉ CONCEDIDA LA BECA DE LA COMISSIÓ EUROPEA O 1.000 EUROS MÀXIMS SI LA TÉ CONCEDIDA DEL MINISTERI.