La Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació ha dissenyat una campanya de difusió dels instruments d’atenció ciutadana amb què compta la Generalitat Valenciana. La intenció és acostar als ciutadans encara més les oficines PROP, el telèfon d’atenció 112 i el portal web GVAOberta. Són els tres principals mitjans a través dels quals els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat poden dirigir-se al Govern autonòmic per fer suggeriments; consultar dubtes sobre tràmits de beques o ajudes, entre altres matèries; fer preguntes sobre contractes i, en general, respecte a qualsevol altre tipus d’informació que entre dins de les competències que té assignades el Consell.

La campanya, anomentada ‘La Generalitat respon – #sensefiltres’, pretén fer més estreta la via de contacte entre els particulars i l’Administració i es plasmarà, bàsicament, en cartells que seran ubicats en els panells informatius repartits pels punts estratègics de la ciutat.

Ignasi Garcia, regidor de Transparència i Modernització de l’Ajuntament de Castelló, considera que “és important promoure el coneixement d’aquestes eines entre la ciutadania perquè són recursos que repercuteixen en una millora del contacte amb l’Administració”. “Obren canals de comunicació directa i fomenten la participació en la gestió diària del Consell. Els ciutadans i ciutadanes de Castelló senten que l’Administració els escolta i, a més, en nombrosos casos s’estalvien molèsties, esperes i visites a les dependències de les diferents direccions territorials”, assenyala Garcia.

La Conselleria de Transparència recorda que algunes d’aquestes eines s’han renovat, com el portal de transparència GVAOberta, inaugurat el 2014 i que des de fa unes setmanes incorpora més dades i informació actualitzada de tot tipus, com ara l’estat dels comptes bancaris de la Generalitat, els viatges que fan els membres de l’equip de govern per raó del seu càrrec, els contractes subscrits per l’Administració i els sous i obsequis que reben el president, la vicepresidenta i els consellers.

Altres de les eines estan canviant i ampliant els seus serveis, com és el cas del sistema de queixes telefòniques, tal com incorpora el Decret 41/2016, de 15 d’abril, del Consell, pel qual s’estableix el sistema de millora de la qualitat del servei i l’avaluació dels plans i programes de l’Administració de la Generalitat.