El Patronat d’Esports de l’Ajuntament de Castelló aprofita l’estiu per realitzar importants reformes en diverses de les instal·lacions de la ciutat. Més enllà de les dos gran obres d’accessibilitat, una en la Ciutat Esportiva-Chencho que va finalitzar en juny i la que acabarà aquest mes en el poliesportiu Ciutat de Castelló, són moltes les instal·lacions on s’estan realitzant millores. Concretament, en el pavelló poliesportiu Fernando Úbeda, el complex esportiu Castàlia, en Gaetà Huguet i en la Piscina Olímpica. Quatre espais on el departament que dirigeix el regidor Enric Porcar ha treballat a fons en un total de 19 actuacions de rellevància.

La major part han estat treballs de pintura, de reparació d’instal·acions i aparells elèctrics, així com substitució de peces i elements en mal estat. Enric Porcar destaca l’esforç del Patronat d’Esports i considera que aquestes actuacions no admetien més retard. “Eren necessàries per garantir un bon servei als clubs i als veïns i veïnes de la ciutat. Cal tenir en compte que es tracta d’instal·lacions que compten amb diverses dècades d’antiguitat i és més habitual que presenten deficiències”, apunta el regidor.

Al Fernando Úbeda, situat a Grapa, s’ha canviat pràcticament tota la il·luminació a dispositius LED, tant la de la pista com al passadís i vestidors, generant d’aquesta manera una major potència i un estalvi energètic i, per tant, econòmic. També s’han pintat el passadís dels vestidors, les parets de la pista i la barana que l’envolta, així com les porteries d’handbol, que estaven desgastades per l’ús. El mateix passava amb el parquet, que ha necessitat reparació. Finalment, en aquest pavelló s’ha instal•lat el cablejat per megafonia i el suport per la publicitat no estàtica. A més, s’han comprat bancs i penjadors per als vestidors.

Una altra de les instal·lacions veteranes de la ciutat és el complex de Castàlia, el qual, i a falta d’una reforma integral, ha necessitat aquest any reparacions de manteniment i altres de més entitat. D’una banda, s’ha reparat i canviat tota l’escomesa d’aigua en els lavabos i vestidors. En aquesta zona, a més, ha calgut sanejar les bigues i arreglar el sostre. Els operaris han reparat les goteres a la sala d’entrada de la zona sud i han canviat els col·lectors a la sala de calderes de la piscina. En aquest complex poliesportiu també ha estat necessària la pintura. Les àrees que han requerit aquest treball han estat els passadissos dels vestuaris i les parets de la pista, les grades, la barana perimetral interior, la zona d’entrada i les portes exteriors i d’entrada. I, pel que fa a la piscina, l’accés, la paret interior, la barana i l’exterior de l’entrada. Queda pendent d’acabar el pintat de tota l’àrea exterior de la piscina i el tancament exterior de la instal·lació, actuacions que es realitzaran en breu.

La reparació del motor de la cortina que s’empra per als partits de waterpolo i de diversos motors del vas han estat les actuacions de més entitat escomeses a la Piscina Olímpica. Així mateix, ha calgut revisar tots els vestidors canviant tots els caragols de les mampares de dutxa i arreglant totes les juntes de la platja i dels vestidors. També s’ha repassat la pintura de les baranes i de les portes d’accés de la Piscina Olímpica.

Finalment, en Gaetà Huguet s’han construït i instal·lat uns altells en els magatzems per augmentar la capacitat d’emmagatzematge de material.