La regidoria de Participació Ciutadana, a través de l’Escola de Participació, ha organitzat un curs sobre l’administració electrònica per a conèixer què és i per a què serveix una seu electrònica i el seu funcionament, aprendre a tramitar documents i conèixer el dret d’accés electrònic que assistix els ciutadans. L’objectiu principal d’aquests cursos és que la ciutadania conega i valore què suposa l’administració electrònica des del punt de vista de les implicacions en la gestió, els procediments i les seues relacions amb ella.

Els cursos estan destinats als membres integrants del teixit associatiu local i a totes aquelles persones interessades en el funcionament de l’Administració per via electrònica. Els cursos s’impartiran durant els pròxims mesos de setembre i octubre a les instal·lacions de la Cambra de Comerç de Castelló i la seua convocatòria s’anunciarà en breu. Les places són limitades i la inscripció és gratuïta.

Des de l’aprovació de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, hi ha el dret i el deure de relacionar-se electrònicament amb l’Administració. L’entrada en vigor d’aquesta norma afecta a totes aquelles entitats amb o sense personalitat jurídica, a tots aquells subjectes que desenvolupen una activitat professional o col·legiada, i als interessats i empleats de l’Administració pública per a tràmits que realitzen amb ella.