L’Ajuntament garanteix els recursos en la prevenció i reinserció de drogodependents

L’Ajuntament de Castelló ha aprovat en Junta de Govern destinar una aportació total de 142.000 euros al finançament de projectes que realitzen les associacions i entitats sense ànim de lucre o amb centres o serveis autoritzats pel Govern Valencià en matèria de prevenció de les drogodependències i reinserció de persones que presenten problemes de drogodependències i altres trastorns addictius durant l’any 2018.

Aquestes subvencions, gestionades a través de la Regidoria de Benestar Social i Dependència, es concediran a projectes que es desenvolupen en la ciutat de Castelló amb l’objectiu de finançar el conjunt d’accions que afavorisquen la prevenció selectiva i indicada de les drogodependències i la reinserció social de les persones drogodependents en el marc del Pla Municipal de Drogodependències.

La percepció d’aquestes subvencions és compatible amb la d’altres ajudes procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, sempre que l’import de les mateixes, inclosa la que és objecte de la present convocatòria, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

Així mateix, l’import de la subvenció podrà ser com a màxim l’equivalent de la seua quantia al cost econòmic total del projecte objecte de la subvenció.

Arxivat en: Benestar Social i Ocupació, Integració i cohesió social

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *