Les dues primeres propostes en l’ordre de priorització passen directament a la fase de validació i estudi de viabilitat.

Els Pressupostos Participatius 2018 ja han finalitzat la segona fase una vegada celebrades les reunions de districte. Després d’haver escollit les seues propostes els districtes est i sud la setmana passada, aquesta ha sigut el torn dels districtes oest, nord, Grau i centre. En aquestes reunions, cadascun dels districtes prioritza les propostes vinculades al mateix, i la primera i segona proposta triades per cada reunió passa directament a la fase de validació i estudi de viabilitat. No obstant això, en el cas que alguna de les dues propostes siga inviable tècnicament, seguint l’ordre de priorització, es valorarà la següent de la llista.

D’acord amb aquestes reunions, els ciutadans han escollit aquestes propostes per al seu districte.

Est

 1. Zona de jocs al Bulevard Vicente Blasco Ibáñez
 2. Camí escolar al barri de Rafalafena

Sud

 1. Millores en la plaça de les Comunicacions
 2. Remodelació de la zona de jocs infantils al Grupo Roquetes

Nord

 1. Regenerar el carrer Bisbe Caperó
 2. Seguretat viària en l’accés al CEIP Tombatossals

Oest

 1. Coberta de la zona esportiva de la plaça de l’Era
 2. Millora camí vell de l’Alcora: tram CP Jaume I

Centre

 1. Emmurallar el Parc Ribalta
 2. Llum a la Ronda Magdalena

Grau

 1. Mesuradors qualitat de l’aire
 2. Neteja

Ara, la resta de les propostes ciutadanes hauran de comptar amb el suport de 35 vots per a poder passar a la fase següent d’avaluació de les propostes. El suport de les propostes es recollirà mitjançant la plataforma web decidim.castello.es, on les persones empadronades i majors de 16 anys tenen la possibilitat de donar suport amb el seu vot fins a un màxim de 3 propostes per a la ciutat, per al districte, o per ambdós indistintament. Aquesta fase va començar el 18 d’abril i finalitzarà el 30 d’abril.