El servei municipal de bicicletes tanca l’any 2018 amb 858.382 préstecs i ja compta amb una xarxa de 59 bases de préstec

Bicicas s’ha consolidat en els últims anys com una eina clau de mobilitat a la ciutat. Amb més de 6.500 usuaris actius, la pràctica totalitat amb abonament anual, la xifra s’ha estabilitzat en els dos últims exercicis després d’anys de fort creixement (3.500 en 2015), i s’han registrat 858.382 préstecs. En els mesos de gener, abril i desembre, la xifra de préstecs del servei municipal de bicicletes va superar la dels mateixos mesos de 2017, estabilitzant-se en el conjunt de l’exercici. Entre gener i desembre, el parc mòbil de Bicicas va incorporar altres 142 bicicletes, per la qual cosa en conjunt s’ha aconseguit la xifra de 511 unitats.

Amb una mitjana de 2.400 préstecs diaris en 2018, els menors de 30 anys representen més de la meitat del total d’usuaris actius. Sobre el conjunt de les 59 bases que té Bicicas repartides per Castelló i el Grau de Castelló, les 10 que registren major activitat són les situades en l’avinguda Sos Baynat (entrada de l’UJI), Estació de ferrocarril i autobusos, Passeig Morella, plaça Jutge Borrull, Tinença Alcaldia Oest (antiga estació), Piscina Municipal, Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals de l’UJI, la plaça Doctor Marañón, avinguda Rei Don Jaime i plaça de la Independència (Fanal), absorbint al voltant d’un terç dels préstecs en 2018.

Més bases al servei dels usuaris

Per a millorar la cobertura del servei, en 2019 s’han habilitat dues noves bases de préstec (Facultat de Ciències de la Salut a la Universitat Jaume I, amb 12 ancoratges, i en el poliesportiu Chencho, amb 16) i així mateix, s’ha ampliat en 8 ancoratges (arribant fins a 24) la base de la plaça Doctor Marañón. D’aquesta manera, es continua reforçant la gran demanda del servei i atenent les peticions de millora del mateix sobre l’estat de les bicicletes.

L’augment de la flota de bicicletes s’afig a una llarga llista de millores que Bicicas ha anat duent a terme des de 2015 i amb les quals busca respondre als hàbits i inquietuds dels usuaris. Mesures com la instal·lació de noves bases, ampliació del nombre d’ancoratges en les bases més utilitzades pels usuaris, la renovació del programari i del panell d’usuari per a facilitar la seua usabilitat, el llançament de l’aplicació mòbil que permet traure les bicicletes sense haver d’utilitzar la targeta i diferents millores en les pròpies bicicletes a través de nous models, milloren l’experiència amb Bicicas.

Enquesta de satisfacció

L’experiència dels usuaris és fonamental per a la introducció de millores en el funcionament de Bicicas i per això es realitza anualment una enquesta de satisfacció en la qual han participat al voltant del 30% dels usuaris. Les persones que utilitzen Bicicas diàriament donen al servei una nota mitjana de 7,4 sobre 10. L’atenció general al client i la resposta de l’equip de Bicicas davant avaries i incidències són, un any més, els punts millor valorats del servei, en tots els casos al voltant del 8.

Per als usuaris de Bicicas, el funcionament de les bicicletes i dels ancoratges són els dos punts amb un índex de satisfacció menor, en qualsevol cas molt pròxims al 7 sobre 10. Cal recordar que Bicicas porta constantment a cap accions de sensibilització respecte al manteniment i l’ús de bases i vehicles, ja que és fonamental que els propis usuaris avisen de qualsevol desperfecte que detecten perquè puga esmenar-se al més prompte possible.