Les dones en edat adulta practiquen més esport

Analitzant les dades d’inscripció de diferents activitats que ofereix el Patronat d’Esports es poden traure algunes conclusions respecte a la pràctica d’esport segons sexes. Els últims tres anys la proporció entre xiquets i xiquetes inscrits a les escoles esportives municipals ha sigut molt paritària, allunyant-se poc del 50% per a cada sexe.

Estem parlant d’un total de 1492 alumnes en edat escolar inscrits. Si analitzem les dades per edat, podem veure com en la franja de 6 a 9 anys hi ha més xics inscrits (66% del total) que xiques. Entre els 10 i els 14 anys es produeix un anivellament i inclús s’inscriuen més xiques (l’any passat representaven el 58% en aquesta franja), però entre els 15 i els 18 anys els xics tornen a ser majoria. Els estudis apunten que en aquesta edat més xiques abandonen la pràctica esportiva degut als canvis en l’autopercepció del seu cos.

Si ens fixem en modalitats esportives concretes, s’observa que les xiques s’inscriuen més en modalitats com atletisme i volei (on ronden el 60%), i en equitació (amb més d’un 80% d’inscrites). Destaca l’handbol, on s’ha triplicat el nombre de xiques inscrites en els últims 3 anys, passant de 10 a 30.

Els xics representen la gran majoria (més del 80%) en activitats com escacs, ciclisme o futbol sala, escoles on el total d’inscrits no és molt nombrós.

Respecte a les campanyes que el Patronat d’Esports ofereix per a la població en edat adulta (Manteniment Físic per a persones joves i adultes, activitats de sala, diversitat funcional, senderisme, aquaeròbic, natació d’adults i natació terapèutica), en la franja de 18 a 65 anys, 2.767 dones suposen un 79% del total de persones inscrites. Qui continua practicant esport passats els 65 anys segueixen sent dones en més d’un 90% (577 inscrites).

D’altra banda, pel que fa a l’ús d’abonaments anuals per a utilitzar de forma individual les pistes d’atletisme, les piscines o el rocòdrom, els homes representen el 66% de les persones inscrites entre 18 i 65 anys.