Els premis arriben a 2.000 euros i el termini per a presentar els relats romandrà obert fins al 30 de novembre

La Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Castelló, dirigida per Verònica Ruiz, ha obert una nova edició del concurs ‘Relats de Dones’. Aquesta iniciativa premia econòmicament els textos literaris escrits per dones en què aquestes tinguen el paper protagonista. A més, el concurs valora positivament el desenvolupament literari, el contingut i la utilització d’un llenguatge inclusiu en els relats.

Els premis a què podran optar las obres candidates estan valorats en 1.000 € i 2.000 €. El lliurament dels relats es podrà fer fins al 30 de novembre a la seu del Servei d’Igualtat d’Oportunitats (SIO) de l’Ajuntament de Castelló (Passeig Ribalta, 21).

El concurs ‘Relats de Dones’ és una iniciativa emmarcada en els plans municipals d’igualtat que va nàixer el 1993 “amb l’objectiu d’incentivar i difondre la creativitat de les dones“, senyala Verònica Ruiz.

Els treballs hauran de presentar-se per duplicat i podran estar escrits tant en castellà com en valencià. Hauran de ser originals i inèdits, tindre les pàgines numerades i una extensió mínima de 10 folis i màxima de 40, per una sola cara. Tal com recullen las bases del concurs publicades a la web municipal, es recomana l’ús de la tipografia Arial, mida 12, en grandària Din-A4, mecanografiats a doble espai.

Totes les obres hauran de presentar-se sense signatura, sense lema i sense pseudònim, però amb títol. Com a única condició temàtica, el relat ha de tenir com a protagonista una dona o ha de participar en la trama una dona o grup de dones.