L’Ajuntament impulsen una revisió de l’ordenança per a 2023 que bonifica l’IBI per instal·lar plaques fotovoltaiques

L’Ajuntament de Castelló està realitzant una ronda de reunions amb col·legis professionals i empreses vinculades al sector de les energies renovables per a simplificar i adaptar en 2023 l’ordenança de l’Impost de Béns immobles que bonifica la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

La fiscalitat verda és una eina important per a fomentar l’autoconsum, reduir la factura de la llum i l’impacte ambiental. Des de 2018 hi ha una bonificació de l’ordenança de l’IBI, però hem vist que el seu impacte ha sigut modest pels elevats requisits en potència. Des de l’Ajuntament es mantenen trobades amb entitats i empreses lligades al sector elèctric i energies renovables per a adaptar l’ordenança a les demandes i necessitats que ens traslladen.

Des del govern municipal s’està treballant amb valentia i celeritat de cara a la modificació de l’ordenança que permeta avançar cap a una fiscalitat més verda i per a comptar amb normes, plans i estratègies que aporten cada vegada més confiança i esperança en la regulació ambiental de la nostra ciutat.

S’han previst reunions amb els Col·legis Oficials d’Arquitectes, Enginyers Industrials, i empreses d’energies renovables. Ajuntament i el sector han coincidit en la necessitat d’impulsar una modificació de la bonificació que simplifique les condicions. L’ordenança mantindria un descompte d’un 50% en l’IBI i aspira a fomentar la instal·lació de plaques solars i l’autoconsum.

El Ple municipal ja va eliminar en 2019 l’ordenança municipal de 2010 d’aprofitament d’energia fotovoltaica per contemplar una regularització més restrictiva que l’estatal quant a l’autoconsum energètic.