La regidora de Compromís per Castelló, Ali Brancal, ha informat que el seu Grup ha demanat la regulació a través d’una ordenança dels guals de la ciutat, i ha preguntat per qüestions de seguretat associades a la pirotècnia. A més a més, ha anunciat que, per fi, l’equip de govern habilitarà un espai en la web per a l’oposició.

Ali Brancal, regidora de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, ha explicat avui que “portem temps interessant-nos per com es gestionen els guals de la ciutat. Tot i haver fet moltes preguntes, segueixen havent irregularitats. De fet, així s’ha reconegut en el darrer informe respecte a la campanya d’inspecció de gual que es va iniciar el darrer trimestre del 2012. En comissions, hem preguntat en què consisteixen eixes irregularitats, i quins terminis s’han donat per a les subsanacions. A més a més, també hem demanat que s’agilitze l’elaboració d’una ordenança reguladora dels guals de la ciutat, per tal de fer neteja dels il·legals i clarificar la situació”.
La representant de Compromís ha comentat també que “hem demanat si l’Ajuntament té normativa específica sobre l’ús d’elements pirotècnics per part de particulars. Caldria elaborar informació específica per tal que la ciutadania sàpiga, per una banda, usar adequadament material pirotècnic i, per altra, saber a què s’arrisca si no compleix la normativa vigent. Cal recordar que a setembre de 2012 va eixir un Reial Decret sobre pirotècnia que assenyala competències sancionadores per als ajuntaments, i, per tant, l’Ajuntament és responsable que aquestes normes siguen complides i que es facen les actuacions convenients de formació i informació a la ciutadania”.
Finalment, Ali Brancal ha indicat que “després de la nostra proposta, se’ns diu des de l’equip de govern que s’inclourà, de manera imminent, un espai al web municipal per a les notes de premsa i les informacions dels grups municipals que composen l’Ajuntament. Entenem que és un avanç en transparència i democràcia, i estem a l’espera que es complisca ja aquest anunci”.