Moció camins escolars segurs

Ali Brancal Mas, com a portaveu adjunta del Grup Municipal BLOC-Compromís, d’acord amb l’article 83 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de l’Ajuntament de Castelló, proposa l’adopció de la següent

MOCIÓ

El Camí Escolar Segur és una iniciativa que s’ha portat a terme a diferents poblacions europees i que pretén promoure i facilitar que xiquets i xiquetes vagen a l’escola a peu i de manera autònoma, és a dir, sense l’acompanyament dels adults. Es tracta d’una via i xarxa d’accés preferent a la escola, escollida entre aquells recorreguts més utilitzats per l’alumnat, on s’assegura una alta seguretat i comfortabilitat als vianants.
Els principals objectius de la iniciativa són la consecució d’un model de mobilitat sostenible i l’assoliment d’una major seguretat als carrers de la nostra ciutat.
D’una banda, es pretén apostar pels transports no motoritzats a peu i en bicicleta per tal de recuperar el caràcter cívic dels carrers com a llocs no només de pas, sinó també de trobada i d’oci.
D’altra banda, pel que fa a la seguretat, cal assenyalar que el sentiment de perillositat provocat pel trànsit és un dels principals motius de pares i mares per negar als seus fills i filles la possibilitat de desplaçar-se sols. Per aquest motiu esdevé necessari no tan sols disminuir l’accidentabilitat de l’espai públic, sinó sobretot aconseguir augmentar la confiança dels adults respecte la
seguretat dels carrers.
A Castelló els xiquets i xiquetes entre 6 i 12 anys constitueixen un tant per cent important de la població; per tant les actuacions que s’encaminin a millorar la mobilitat d’aquest grup d’edat comportarà també millores per el conjunt de la població, incloent les persones amb problemes de mobilitat.
El procés d’elaboració i implantació d’un itinerari escolar segur ha de aconseguir implicar infants, famílies, escoles, associacios de mares i pares, administració local, comerços i associacions. Cada agent tindrà un paper diferent, i serà l’administració local l’encarregada d’implantar el projecte de millora.
Com exemple de compromís ciutadà de participació, la mesura es podria acompanyar d’una campanya de sensibilització entre els comerciants perquè les botigues –lliurant un distintiu– formen part activa del camí i serveixen de «punt de referència» dels menors si tenen algun problema durant el recorregut.
Les experiències de camins escolars segurs han reduït de manera significativa el nombre i la gravetat dels accidents i al mateix temps han mobilitzat l’atenció, la capacitat d’observació i de proposta de xiquets, pares i de joves convertint-se en un procés de participació dels principals actors implicats.
L’objectiu d’aquesta moció és que l’Ajuntament coordine el projecte conjuntament amb la implicació de tots els agents socials, tècnics i educatius de la nostra ciutat per la creació dels Camins Escolars Segurs a la nostra ciutat i al mateix temps busque els recursos necessaris per a tirar endavant aquesta iniciativa i un cop obtinguts, coordine la seva implantació amb la resta d’actors i
agents implicats.

En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

  1. Instar la Junta Local de Govern a iniciar un procés per tal que tècnics municipals, conjuntament amb les associacions de mares i pares, la resta dels agents socials i cossos de seguretat de Castelló, estudien i coordinen la implantació del Camins Escolars Segurs de forma gradual a partir del proper curs escolar.
  2. Traslladar aquests acords als Consells Escolars, a les associacions de mares i pares de les escoles, als comerciants, i a les respectives associacions veïnals.

Ali Brancal Mas
Portaveu adjunta del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Castelló

Castelló de la Plana, 16 de juliol de 2013.

aprovada

Arxivat en: Mocions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *