Moció Emprendre3

Ali Brancal Mas, com a portaveu adjunta del Grup Municipal BLOC-Compromís, d’acord amb l’article 83 del Reglament Orgànic del Ple i de les seues Comissions de l’Ajuntament de Castelló, proposa l’adopció de la següent

MOCIÓ

Emprende en 3 és una iniciativa del Govern d’Espanya, en col·laboració amb la resta d’Administracions Públiques, que agilitza els tràmits de creació d’empreses i les comunicacions amb els emprenedors mitjançant eines d’Administració Electrònica. Emprende en 3 permet a l’emprenedor la possibilitat de crear empreses i realitzar tràmits addicionals amb les entitats locals, presentant declaracions responsables en aquells municipis adherits al projecte.
La Plataforma Emprende en 3 servirà per què els ciutadans puguen crear empreses a través d’Internet, així com agilitzar determinats tràmits directament amb les entitats locals, mitjançant la presentació electrònica de declaracions responsables i comunicacions prèvies.
La persona emprenedora pot acudir a qualsevol Finestreta Única de Serveis per iniciar el tràmit que abans es feia directament en el seu propi municipi. Ara, per als casos en què es preveu l’ús de la Declaració Responsable, l’emprenedor la signa tot completant les dades, i de manera completament automàtica a la seua entitat local li arribarà la mateixa en una bústia perquè puga tramitar-la.
La validació d’aquesta Declaració Responsable ve donada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, en col·laboració amb el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, els ministeris de Presidència, d’Indústria, Energia i Turisme i en coordinació amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-Compromís, el Ple de l’Ajuntament de Castelló acorda:

  • a) Manifestar la voluntat d’adherir-se al projecte Emprende en 3 i d’acceptar les seues condicions d’us .
  • b) Iniciar els tràmits per a l’adhesió.
  • c) Instar a la Junta Local de Govern a que estudie les solucions i modificacions tècniques i normatives que calguen per tal que la plataforma estiga a disposició de la ciutadania en el menor temps possible.

Ali Brancal Mas
Portaveu adjunta del BLOC-Compromís a l’Ajuntament de Castelló

Castelló de la Plana, 16 de juliol de 2013.

aprovada

Arxivat en: Mocions

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *