La portaveu adjunta de Compromís a l’Ajuntament de Castelló, Ali Brancal, ha explicat que el seu Grup fa tota una sèrie de propostes al nou Reglament del Consell Municipal de Benestar Social per tal que aquest òrgans consultiu siga més operatiu, més participatiu i més obert.

Ali Brancal, la portaveu adjunta de Compromís per Castelló al consistori de la capital, ha explicat avui que “davant de la redacció del reglament de Benestar Social, des del nostre grup farem tota una sèrie d’aportacions per tal que aquest òrgan consultiu siga el més participatiu i eficaç possible”.
La representant de Compromís ha explicat que “demanarem que s’incloga la pèrdua de condició de representant en el Consell Municipal de Benestar Social i els seus òrgans de representació en el cas d’acusació o imputació en qualsevol mena de delicte o falta greu. A més a més, i també referent a les persones membres, demanarem que no es puga triar a dit cap membre del Consell que no siga nomenat per les associacions i entitats i una persona per cada grup polític”.
Ali Brancal ha recordat que “segons el reglament actual, el Consell de Benestar social té com a funció fer propostes. Cal articular, com o en quins casos o àrees municipals s’hauran de fer les propostes concretes: als pressupostos, a l’inici de l’any, del curs… Demanarem un compromís per part de l’ajuntament de ser estudiades les propostes concretes, o inclús de demanar-les. També plantejarem que els òrgans del Consell elaboren informes de la seua tasca i per tal de ser penjats a la web municipal a disposició de tota la ciutadania”.
Respecte a l’acompliment del reglament, “cal recordar que els grups de treball els ha de decidir el Consell, no han de ser decisió unilateral de la regidora com els que hi ha ara. De fet, Compromís vam proposar un grup de treball sobre vivenda, els presents ho van considerar adequat però ni tan sols es va sotmetre a votació, perquè ella no va voler”.
Altres qüestions que proposa Compromís per al reglament són “afegir un article que faça referència a la conveniència de portar al plenari i a les comissions informatives els plans de treball dels grups o de la permanent per tal de donar compte de la feina feta o de la feina proposada; penjar tot el que s’estiga treballant per part del Consell; fer referència a que es respectaran els criteris, respecte als locals, que s’estan elaborant per part de la secció de Patrimoni”.